חיפוש
Close this search box.

A New Psalm: The Psalms as Literature

Benjamin J. Segal

170.00

A New Psalm: The Psalms as Literature
by Benjamin J. Segal

The Schechter Institute of Jewish Studies & Gefen Publishing House, Jerusalem, 2013

xli & 692 pp., hard cover, in English

ISBN: 978-965-2296-18-4

For millennia, men and women have read and explored the psalms, and for centuries academicians have researched their origin. Rabbi Benjamin Segal in this literary reading, unique to modern Jewish approaches, explores each psalm in seeking a dialogue  with these challenging texts, in light of modern needs and sensibilities
זה אלפי שנים, יהודים ולא יהודים קראו והתעמקו בספר תהלים ובמאתיים השנים האחרונות חקרו אקדמאים את מקורותיו. בקריאה ספרותית זו, בגישה יחידאית, חקר הרב בנימין סגל, נשיא לשעבר של מכון שכטר, כל מזמור כדי ליצור דו-שיח עם הטקסטים העתיקים האלה לאור צרכים ורגישויות מודרניות.

כמות