חיפוש
Close this search box.

Hakol Kol Yaakov: Responsa and Halakhic Essays

Joel Roth

100.00

Hakol Kol Yaakov: Responsa and Halakhic Essays

by Joel Roth

edited by David Golinkin

(in English) xiv & 664 pages
ISBN 978-965-7105-89-4
 The Institute of Applied Halakhah at the Schechter Institute of Jewish Studies
and The Jewish Theological Seminary of America
Jerusalem 2023

מחיר: 100 ש”ח

Rabbi Prof. Joel Roth has been one of the major poskim of the Conservative/Masorti movement for over fifty years.
This volume contains twenty-one responsa which he wrote for the Committee on Jewish Law and Standards from 1981-2006. They deal with topics such as Torah reading by a minor, Yom Tov Sheni for visitors to Israel, Hattafat Dam Brit, matrilineal descent, intermarriage, homosexuality, organ donations, and the ordination of women as rabbis. It also contains three articles reflecting Rabbi Roth’s approach to halakhah, selected by Rabbi Roth himself.

הרב פרופ׳ ג׳ול (יעקב) רוט הוא אחד מן הפוסקים החשובים של התנועה הקונסרבטיבית / מסורתית במשך למעלה מחמשים שנה.

ספר זה כולל 21 שו״ת שהוא כתב עבור ועד ההלכה של כנסת הרבנים בארה״ב בין השנים 2006-1981

הן עוסקות בנושאים כגון קריאת התורה על ידי קטן, יום טוב שני לתיירים מחו״ל, הטפת דם ברית, קביעת יהדות על פי האם, נישואי תערובת, הומוסקסואליות, תרומת אברים, ‏והסמכת נשים לרבנות. כמו כן, הספר כולל שלושה מאמרים המבטאים את גישתו של הרב רוט להלכה שנבחרו על ידו

כמות