Megillat Hashoah / The Shoah Scroll – English

Avigdor Shinan

25.00

מגילת השואה מאת אביגדור שנאן (עברית-אנגלית),
בעריכת דוד גולינקין ובן-ציון שיים, תרגום לאנגלית מאת ג’ולס הרלו, 68 עמ’, ירושלים תשס”ד (2004) (הוצאה משותפת עם כנסת הרבנים)

זהו טקסט ליטורגי ראשון מסוגו, המיועד לקריאה בציבור ביום השואה בבתי כנסת, מתנ”סים ומוסדות חינוך. המגילה כתובה בעברית מודרנית, המתובלת בלשון מקרא ולשון חז”ל. במגילה ששה פרקים כנגד ששת המיליונים, המוקדשים לנושאים דלהלן: ייחודיות השואה, מחנה העבודה, הגטו, מחנה הריכוז, קינה על השואה ושארית הפליטה. החוברת כוללת שלושה מבואות, שירים, תפילות וקדיש יתום.

כמות