Responsa and Halakhic Studies

Isaac Klein

50.00

מהדורה שניה בעריכת דוד גולינקין ומוניק זיסקינד-גולדברג, XXIV+239 עמ’, ירושלים 2005.

ספר זה הוא מהדורה מתוקנת ומורחבת של ספרו המקורי של הרב יצחק קליין (בהוצאת “כתב”, 1975). הוא נחשב לדוגמא קלאסית של תשובות של הזרם המסורתי (קונסרבטיבי). גישתו של הרב קליין להלכה היא גמישה אבל מושרשת במקורות. הוא מתייחס לנושאים כגון ניתוחי מתים, נישואי כהן וגרושה, נישואין אזרחיים, הפלות, אתיקה עסקית ועוד. מהדורה מורחבת זו כוללת תשובה על המתת חסד שנכתבה בשנת 1978.

 

כמות