חיפוש
Close this search box.

Taking the Plunge

Miriam Berkowitz

80.00

Taking the Plunge:

A Practical and Spiritual Guide to the Mikveh

 by Miriam Berkowitz

 186 ע’ + מבוא, (באנגלית)
מכון שכטר למדעי היהדות, ירושלים תשס”ז (2007)

ספר זה מהווה מקור מקיף על המקוה והלכות נידה ליהודים מכל קשת הזרמים ביהדות. זוגות לקראת חתונה, זוגות הרוצים להתחיל לקבל על עצמם את דיני טהרת המשפחה, זוגות השומרים על דיני טהרת המשפחה אך רוצים להבין את המונחים וההיסטוריה, נשים וגברים המבקשים ליצור טקסים חדשניים לריפוי או הודיה ורבנים המלמדים על המקוה – כולם יכולים למצוא דבר-מה בעל עניין ומשמעות בספר זה. הדיון הכן והאמיתי של הרב ברקוביץ בנושא עכשווי זה, תוך היצמדות למקורות מסורתיים, הופך את הספר לדבר בעתו.

כמות