חיפוש
Close this search box.

Taking the Plunge

Miriam Berkowitz

80.00

Taking the Plunge: A Practical and Spiritual Guide to the Mikveh / Miriam Berkowitz

 186 עמודים + מבוא, מכון שכטר למדעי היהדות, ירושלים 2007

ספר זה מהווה מקור מקיף על המקוה והלכות נידה ליהודים מכל קשת הזרמים ביהדות. זוגות לקראת חתונה, זוגות הרוצים להתחיל לקבל על עצמם את דיני טהרת המשפחה, זוגות השומרים על דיני טהרת המשפחה אך רוצים להבין את המונחים וההיסטוריה, נשים וגברים המבקשים ליצור טקסים חדשניים לריפוי או הודיה ורבנים המלמדים על המקוה – כולם יכולים למצוא דבר-מה בעל עניין ומשמעות בספר זה. הדיון הכן והאמיתי של הרב ברקוביץ בנושא עכשווי זה, תוך היצמדות למקורות מסורתיים, הופך את הספר לדבר בעתו.

כמות