חיפוש
Close this search box.

The Book of Ruth: Paradise Gained and Lost

Benjamin J. Segal

50.00

The Book of Ruth: Paradise Gained and Lost
by Benjamin J. Segal

The Schechter Institute of Jewish Studies & Gefen Publishing House, Jerusalem, 2021

xxiii & 119 p., in English

ISBN: 978-965-7023-27-3

The story of Ruth has charmed for ages, a foreign woman entering Israelite society, whose values raise her to the highest of levels. In this unique new approach, based on a wide swathe of previous academic and traditional commentaries., Rabbi Benjamin Segal finds herein much more – a gateway to the ideals of ancient Israel.

סיפורה של רות, אשה נכריה שנכנסה לחברה הישראלית העתיקה, קסמה במשך אלפי שנים, אשה שערכיה מרוממים אותה למדרגה העליונה. בגישה ייחודית חדשה, המבוססת על מגוון רחב של פירושים מסורתיים ואקדמאיים, מצא הרב בנימין סגל, נשיא לשעבר של מכון שכטר, הרבה יותר — שער לערכים הנשגבים של עם ישראל העתיק.

כמות